Page 1
Základní

Má Absolventská práce na téma Distres a možnosti jeho zvládání! Jak jsem získala červený diplom a zachovala si duševní zdraví?

V tomto článku bych s Vámi chtěla sdílet svou Absolventskou práci na téma Aspekty distresu (patologický stres) a možnosti jeho zvládání, ale také Vám ukázat průběh její tvorby a sdílej s Vámi mé tipy, které jsem nasbírala v tomto procesu. Projdu s Vámi: jak jsem si zvolila téma, kdy a odkud jsem sbírala zdroje,kdy jsem doopravdy začala psát, jestli jsem začala teoretickou nebo praktickou částí, ale hlavně jak jsem si přitom zachovala duševní zdraví!

Za celé Absolutorium, tedy zkoušku z anglického jazyka, wellness a biomedicíny a obhajobu své Absolventské práce jsem získala titul DiS. a červený diplom – tedy jsem absolvovala s vyznamenáním! Má AP byla hodnocena mým vedoucím práce, oponentem a členy zkoušející komise slovy „je na úrovni diplomové práce“ tedy na velmi vysoké úrovni!

Celý článek
Základní

Má medical-wellness strategie prevence relapsu duševního onemocnění (BAP)

Má medical-wellness strategie prevence relapsu BAP, aneb zvládání bipolární afektivní poruchy 2. typu. Chtěla bych Vás seznámit s wellness a psychologickými technikami a strategiemi, které už dva roky používám v rámci prevence relapsu Bipolární afektivní poruchy. A bez větších problémů funguji! Studuji, našla jsem si práci, píšu tyto stránky a získala jsem několik masérských a instruktorských certifikátů.
Podobně sestavený medical-wellness program jsem navrhla i do své Absolventské práce v rámci zvládání distresové zátěže a deprese.

Toto téma se u většiny obyvatel naší republiky stále ještě neobejde bez záškubu v obličeji a asociacemi bláznů ztvárněných ve filmech, což je způsobeno hlavně nízkou informovaností. V porovnání s mírou informovanosti jsme oproti zahraničí ještě stále za opicemi a i proto jsem napsala tento článek. Čím bude větší informovanost, tím větší bude i množství lidí, kteří vyhledají léčbu včas a budou s menšími problémy opět fungovat ve společnosti.

Celý článek
Galerie

Psychiatrická nem. Bohnice a prevence relapsu 3.

Toto téma se u většiny obyvatel naší republiky stále ještě neobejde bez záškubu v obličeji a asociacemi bláznů ztvárněných ve filmech, což je způsobeno hlavně nízkou informovaností. V porovnání s mírou informovanosti na téma – duševní onemocnění a genetická predispozice, projevy nemoci a způsoby léčby- jsme oproti zahraničí ještě stále za opicemi a i proto jsem napsala tento článek. Podle Světové zdravotnické organizace zažije každý čtvrtý během života duševní nebo neurologické onemocnění. Čím bude větší informovanost, tím větší bude i množství lidí, kteří vyhledají léčbu včas a budou s menšími problémy opět fungovat ve společnosti.

Celý článek
Základní

Antidepresiva – vybrané otázky a odpovědi.

Už Vám někdy někdo řekl, že bere antidepresiva?
A vy jste věděli, že asi musí jít o něco vážného, ale nic víc.. a možná jste se báli zeptat. Najednou jste jaksi nevědeli jak se k dotyčnému chovat?…..
Snad Vám v tomto příspěvku zodpovím Vaše nejpalčivější otázky.

1.) Co jsou antidepresiva?
2.) Proč je někdo potřebuje?
3.) Jak se mám chovat k člověku, který je bere?
4.) Na co dát pozor

Celý článek
Základní

Jak přijít o lásku a nezbláznit se – restart

Udržujte si víc záchranných kotev, když selže jedna – nepotopí Vás to! Jóga pro mne od začátku byla řešením na každý můj problém.
Vždy, když mi bylo psychicky nebo fyzicky špatně dělala jsem jógu – podle náročnosti a mých sil. Začala jsem s power jógou, postupně jsem se dostala až k hatha a restorativní józe. Až do bodu, kdy musím praktikování jógy přerušit. Proč?
Když jsem objevila power jógu, bylo to v půlce léta po mém propadnutí u maturity. Psychicky jsme byla úplně v háji, téměr dva měsíce jsem se nonstop učila a užírala se tou hroznou prohrou. Poprvé v životě jsem zklamala tak výrazně. Na první hodině power jógy, uprostřed léta ve 40 stupních jsem konečně poprvé asi po měsíci a půl znovu zažila dobrý pocit sama ze sebe. Od té doby jsem začala cvičit power jógu každý týden ve studiu, po třech měsících jsem začala dětskou jógu učit v zájmových kroužcích na základní škole. Nastoupila jsem na jazykovku a po jejím skončení jsem se přihlásila na instruktorský kurz v České asociaci dětské jógy. Zároveň jsem učila dětskou jógu v Energy studiu a nyní učím kombinaci dětské jógy s lezením v Boulder baru.Po celou tuto – období tří let, mi jóga byla záchranou.
Teď Vám povím, jak jsem přišla o jógu. A jaký byl restart.

Celý článek