Služby Wellness specialistky, instruktorky ZTV a masérky Sylvie – wellness, zdravý životní styl a prevence

Jsem Wellness specialistka (získala jsem titul DiS. v oboru Wellness – Balneo), instruktorka ZTV, masérka mimo oblast zdravotnictví (tyto oblasti ráda kombinuji s prvky pilates a jógy) a ambasadorka destigmatizace medical-wellness léčby psychiatrických onemocnění. Ve zkratce jsem celoživotní studentkou medical-wellness přístupů ke člověku. Více o mém vzdělání a pracovních zkušenostech najdete v rubrice Autoři. Nabídka platí jen pro Prahu s výjimkou zájezdů.

Kdo jsem jako Wellness specialistka?
Studovala jsem vyšší odbornou školu. Mezi mé předměty patřily: psychologie zdraví, well-being, anatomie, fyziologie, balneologie a fyzikální terapie, interkulturní komunikace, fitness, funkční vyšetření, výživa, lékařská problematika zdravotní tělesné výchovy, gymnastika, základy veřejného zdravotnictví, specifika saunování, sportovní masáž, baňkování, lávové kameny, tvorba wellness programů, základy první pomoci a další..
Studium jsem zakončila Absolventskou prací o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness metodami, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách v rubrice E-kniha. Absolutorium se skládalo z obhájení Absolventské práce a zkoušek z Wellness a Biomedicíny a Anglického jazyka.
Svými službami se zaměřuji na prevenci a zvládání negativní stresové zátěže a regeneraci bolestí zad.

Kde nyní pracuji?
Masíruji v Kings Court 5* na Nám. Republiky.

 

 

Má nabídka wellness a regeneračních služeb je vhodná pro školy, fitness i wellness studia, benefitní pracovní programy, sportovní týmy i zdravotnická zařízení a školy aj.:

1. Wellness masáže – mimo oblast zdravotnictví  – do hotelů, ve wellness studií, kanceláří i na akce

2. Zdravotní tělesná výchova s prvky jógy/pilates a automasáží / párové masáže přes oblečení – s různým zaměřením

3. Řízení, tvorba nebo inovace wellness programů v kontextu posledních světových trendů – pro wellness centra, wellness pobyty  nebo na akcí

4. Publikační činnost – informačně-vzdělávací články a recenze z oblasti wellness, zdravý životní styl a prevence

5. Přednášky / konzultace:
– prevence a zvládání negativní stresové zátěže a deprese wellness přístupy
– zdravý životní styl – jak ho zapojit do života
– bolest zad – jak se vyznat v možnostech léčby, kompenzace a prevence
– psychologie zdravého hubnutí – základní principy hubnutí, motivace, dlouhodobé udržení váhy a zdravé kondice

6. Wellness balíčky / wellness kluby: kombinace wellness služeb
– zdravý životní styl od začátku, psychologie zdravého hubnutí, relaxace, regenerace, zvládání patologické stresové zátěže, bolest zad a výběr a nácvik vhodných cviků, zvládání deprese a BAP wellness přístupy (doplňek psychiatrické a psychologické léčby), nácvik automasáže zad a tlaková masáž přes oblečení a další

 

Své služby nabízím do hotelů, do wellness / fitness prostor, kanceláří i na akce a do firem!
Neposkytuji osobní služby přímo v bydlišti klientů.
Kontakt najdete na konci článku.
V rámci spolupráce upřednostňuji spolupráci s firmami, které nechávají své klienty podepsat stvrzení zdravotní způsobilosti a převzetí osobní zodpovědnosti. Velice ráda budu součástí medical-wellness centra zaměřující se na  komplexní přístup ke člověku. Ideálně bych ve své kariéře chtěla kombinovat níže popsané služby.

 


 

1. Wellness masáže – mimo oblast zdravotnictví

Nabízím kombinaci masérských technik, které mohu obohatit o mini konzultaci z oblasti zdravotní tělesné výchovy, regenerace, relaxace a wellness. Ráda s klientem hledám způsoby zvládání bolestí pohybového aparátu / negativní stresové zátěže kombinací masáží, cvičení a dalších regeneračních technik. V případě nutnosti předám kontakty k neurologickému / fyzioterapeutickému vyšetření.

Mé masérské vzdělání:
2019 Infinit – jemné techniky a pasivní protahování s fyzioterapeutkou Margo Fejkovou
2019 Infinit – thajský masážní kolíček
2018 Infinit – rituál Freya – suché kartáčování a celková masáž
2018 Infinit – Infinit masáž – kombinace technik
2018 EduSpa college – Havajská masáž Lomi Lomi s použitím horkých kamenů a mušlí
2018 EduSpa college – Breussova masáž
2018 Dexter academy – Balneo, tepelná terapie a zábaly
2017 Masérnička – Indická masáž hlavy
2017 EduSpa College – Medová masáž
2017 EduSpa College – Sportovní a rekondiční masér – mimo oblast zdravotnictví (150hod)

 

Mé podmínky:
1. Hledám poloviční úvazek (smlouva / DPČ). Ideálně v kombinaci s mými dalšími službami.
2. Za směnu odmasíruji max 5,5 hod. S 30min pauzou po 3. hodině a 10-15 min mezi každou jednotlivou hodinou.
3. Preferuji elektronické (mobilní) lehátko nad dřevěným. Na dřevěném masíruji pouze v případě jednodenních akcí.
4. Klienti před masáží podepíšou, že masáž (i přes případné přítomné kontraindikace) berou na svou zodpovědnost.

 


 

2. Zdravotní tělesná výchova a automasáže / párové masáže přes oblečení

Nabízím ZTV (s prvky metody Balantes propojující prvky fyzioterapie, pilates, balančního cvičení a aktivního středu těla s psychorelaxací a vědomým pohybem, osobně k tomu navíc přidávám prvky jógy s technikami automasáže). Největší důraz kladu na správné provedení jednotlivých cviků a pochopení jejich významu pro tělo a mysl každého klienta. Cvičení vždy propojuji s dýcháním, podobnému jógovému dechu a prvky relaxačních automasážních technik. Nejčastěji cvičím v pomalém až středním tempu, ale je možné i mírně zrychlit pokud klienti budou schopni udržet správné postavení a správně dýchat.

Lekce obvykle obsahuje cvičení s vlastní vahou, relaxační cvičení, dechová cvičení a cvičení pro správné držení těla a nácvik základních pohybových stereotypů. Vše záleží na konkrétní lekci a konkrétních klientech. Vše se řídí klienty, jejich možnostmi a potřebami. I proto upřednostňuji cvičení s menšími skupinkami nebo jednotlivci. Ráda používám různé pomůcky typu: overball, gymball, bosu, flowin, miniband gumy, jógové bloky a pásy, jógové bolstery, relaxační polštářky, pěnový válec, tenisové a pěnové míče, ježky a další. Inspiraci při tvorbě vlastních lekcí beru z pilates i jógy.
Více o ZTV najdete v tomto článku: Pro koho je určena Zdravotní Tělesná Výchova (zdravotně-kompenzační cvičení)? ZTV vs. jóga a pilates.

Co je ZTV – Zdravotní tělesná výchova / zdravotně-kompenzační cvičení?
Pokud si říkáte, že nevíte co přesně dělá instruktor ZTV, tak tento úryvek z webu infoabsolvent to objasní:
Instruktor zdravotní tělesné výchovy vede individuální i skupinové cvičební lekce zdravotní tělesné výchovy pro konkrétní věkové kategorie s ohledem na přítomnost nejběžnějších (civilizačních) onemocnění jako je bolest zad, gynekologické problémy, nadváha, obezita, diabetes, vysoký krevní tlak, osteoporóza aj.
Zdravotní tělesná výchova je určena pro zdravotně oslabené jedince tedy jedince zařazené do III. zdravotní skupiny dle zdravotnické klasifikace. Před cvičením je doporučena konzultace s rehabilitačním lékařem nebo neurologem. ZTV často navazuje na fyzioterapii. ZTV je vhodná i jako forma prevence pro zdravé jedince.

 

Jaké skupinové workshopy, kurzy nebo individuální lekce v současnosti nabízím:

2.1. Zdravotně-kompenzační cvičení s automasáží (uvolnění svalového a fasciálního systému) – různá zaměření:
1.1. Prevence vs. regenerace:
– horní polovina těla – hlava, krk, záda, paže
– dolní polovina těla – chodidlo, koleno, kyčle, záda
– střed těla
– prevence a kompenzace sedavého životního stylu a bolestí zad
– základy párového protažení a tlakové masáže přes oblečení – pro páry nebo rodiče s dítětem
– protažení a automasáž jako forma regenerace a redukce negativní stresové zátěže a uvolnění svalového a fasciálního systému – za použití vlastních rukou a automasážních pomůcek

 

2.2.  Zvládání patologické stresové zátěže, deprese aj. wellness metodami – teorie + praxe:
zvládání patologické stresové zátěže a souvisejících fyziologických projevů
– protažení a automasáž jako forma regenerace a redukce negativní stresové zátěže a uvolnění svalového a fasciálního systému – za použití vlastních rukou a automasážních pomůcek
– zvládání Deprese a Bipolární afektivní poruchy (tato služba je doplňkem psychiatrické a psychologické léčby nenahrazuje ji)
více dle domluvy..

 

Mé pohybové vzdělání:
2019 3DFA – Balantes metoda – metoda mind&body, kterou vytvořila fyzioterapeutka, psycholožka a psychoterapeutka Mgr. et Mgr. Michaela Polášková, propojuje fyzioterapii, pilates, balanční cvičení a aktivní střed těla s psychorelaxací a vědomým pohybem
2019 IQ pohyb – Core & Břicho – A – u Mgr. Daniela Mullera
2019 IQ pohyb – Základy cvičení s gymnastickým míčem, bosu, flowin, závěsnými systémy – u Mgr. Michala Elčknera
2019 VOŠ Palestra – Instruktor zdravotní tělesné výchovy – u fyzioterapeutky Mgr. Evy Nechlebové PhD.
2016 Energy studio – Terapeutický aspekt Akrojógy
2016 FTVS UK – Kompenzační cvičení ve sportovní praxi dětí a mládeže – u PhDr. Andrey Levitové Ph.D.
2016 FTVS UK – Fyzioterapie a pohybová aktivita v psychiatrii, seminář
2015 CADJ – Dětská a rodinná jóga – bez certifikátu

Ve svých lekcích využívám – dle možností: overball, gymball, bosu, flowin, jógové bloky a pásy, jógové bolstery, relaxační polštářky, pěnový válec, tenisové míče, ježky aj.

 

Mé podmínky:
1. Workshopy – 60-90min / 2x 45min lekce za sebou.
2. Klienti před cvičením podepíšou, že cvičení (i přes případné přítomné kontraindikace) berou na svou zodpovědnost. Preferuji, když mají zdravotní dokumentaci – doporučení ke cvičení od lékaře v písemné formě u sebe na první lekci.
3. Preferuji DPP/ DPČ nad OSVČ.

 


 

3. Řízení, tvorba nebo inovace wellness programů v kontextu posledních světových trendů – pro wellness centra, wellness pobyty  nebo na akce
Návrh nebo inovace wellness služeb do konceptu wellness centra. Upozornění na stávající nedostatky v nabízených wellness službách a návrh řešení. Návrh a inovace wellness služeb celkově (wellness & fitness & vzdělávání zaměstnanců a klientů) nebo konkrétně masérské části – vedení masérů, vzdělávání masérů, inovace služeb apod.
Wellness den – sestavení návrhu benefitního programu na míru pro zaměstnance, pro účastníky wellness akce, teambuildingy aj.

 


 

4. Publikační činnost – informačně-vzdělávací články a recenze z oblasti wellness, zdravý životní styl a prevence
V těchto oborech nabízím články, sestavení základní příručky a jiné tiskoviny. V závislosti na zadaném tématu. Mé zkušenosti: pro tyto stránky jsem napsala přes 200 článků, také se můžete podívat na mou Absolventskou práci na téma zvládání patologické stresové zátěže i deprese – kde navrhuji i antistresový program do medical-wellness center:
Má Absolventská práce na téma Patologický stres, deprese a možnosti zvládání

 


 

5. 1hod Přednášky / 0,5 hod konzultace:
5.1. 13. medical-wellness strategií, které je vhodné si osvojit v rámci prevence a zvládání negativní stresové zátěže i deprese.
5.2. Konzultace na témata zdravého životního stylu, zvládání patologické stresové zátěže, zvládání deprese a BAP medical-wellness přístupy
5.3. Bolest zad – jak se vyznat v možnostech léčby, kompenzace a prevence
5.4. Psychologie zdravého hubnutí – základní principy hubnutí (základy racionálního stravování, cvičení, zvládání negativní stresové zátěže), motivace, dlouhodobé udržení váhy a zdravé kondice

5.1.  13. medical-wellness strategií, které je vhodné si osvojit v rámci prevence a zvládání negativní stresové zátěže i deprese:
Vhodné v rámci prevence do škol, klubů a dalších seskupení. Vhodné pro střední školy a dospělé. Podle Světové zdravotnické organizace zažije každý čtvrtý během života duševní nebo neurologické onemocnění. Čím bude větší informovanost, tím větší bude i množství lidí, kteří vyhledají léčbu včas a budou s menšími problémy opět fungovat ve společnosti. Pojem medical-wellness představuje propojení psychologických, psychiatrických a wellness přístupů. Přednáška zahrnuje základní informace o vlivu negativní stresové zátěže na organismus člověka a vznik různých onemocnění, mezi nimi je i deprese. Dále rozebírá 13 různých strategií – mezi kterými převažují wellness a psychologické strategie, které může posluchač bez problémů zapojit do svého každodenního života v rámci prevence negativní stresové zátěže i v rámci zvládání prožívané deprese. Psychiatrický přístup se zmíní hlavně v souvislosti s depresí, kdy je nutné vyhledat pomoc co nejrychleji a předá kontakty na krizová centra. Mou Absolventskou práci na téma zvládání patologické stresové zátěže i deprese si můžete přečíst zde:
Má Absolventská práce na téma Patologický stres, deprese a možnosti zvládání

 


 

6. Wellness balíčky / kluby: kombinace wellness služeb:
Kombinace teorie a praxe. Může jít o práci s jednotlivci ve fitness / wellness centru / přímo na pracovišti / částečně i za chůze.

Pro jednotlivce – možné i částečně ve verzi Walk & Talk tzv. za chůze:
1. Psychologie zdravého hubnutí & nácvik relaxace & pohybová aktivita & kvalitní spánek & zvládání patologické stresové zátěže
2. Zdravý životní styl – prevence, regenerace a rekondice – konzultace současného životního stylu a stanovených cílů a jeho úprava, dle individuálních možností
2.1. Zvládání patologické stresové zátěže – konzultace současného životního stylu a jeho úprava, dle individuálních možností
2.2. Zvládání patologické stresové zátěže, zvládání deprese a BAP wellness přístupy (doplňek psychiatrické a psychologické léčby)

Skupinové:
1. Střed těla & možnosti relaxace automasáží (naučíte se jak se sami můžete namasírovat)
1.2. Střed těla & výběr a nácvik vhodných cviků & relaxační tlaková masáž přes oblečení

3.1. Fit Wellness klub –  45min skupinové inspirativní setkání
– možno jako jednotlivé setkání zaměřené na konkrétní problém nebo opakující se aktivita např.: každé 2 týdny nebo každý měsíc.
Wellness klub je zaměřený na zvládání patologické stresové zátěže wellness způsoby a postupného zapojování zdravého životního stylu do životů účastníků (témata: zlepšení kvality spánku, pozitivní a patologické možnosti zvládání patologického stresu, pohybová aktivita v běžném dni, motivace ke cvičení a zdravějšímu stravování doma, plánování a měření jednotlivých úspěchů apod.)

3.2. Fit Wellness klub – 45 min ZTV s prvky pilates a jógy + 45min skupinové inspirativní setkání
– možno jako jednotlivé setkání zaměřené na konkrétní problém nebo opakující se aktivita např.: každé 2 týdny nebo každý měsíc.
Fit Wellness klub je zaměřený na zvládání patologické stresové zátěže wellness způsoby a postupného zapojování zdravého životního stylu do životů účastníků (témata: zlepšení kvality spánku, pozitivní a patologické možnosti zvládání patologického stresu, pohybová aktivita v běžném dni, motivace ke cvičení a zdravějšímu stravování doma, plánování a měření jednotlivých úspěchů apod.)


 

V rámci spolupráce upřednostňuji spolupráci s firmami, které nechávají své klienty podepsat stvrzení zdravotní způsobilosti a převzetí osobní zodpovědnosti. Velice ráda budu součástí medical-wellness centra zaměřující se na  komplexní přístup ke člověku. Ideálně bych ve své kariéře chtěla kombinovat výše popsané služby.

Preferuji Prahu 18 (Letňany, Kbely), Prahu 9 (Střížkov, Prosek, Vysočany, Hloubětín), Prahu 8 (Kobylisy, Bohnice. Střížkov, Palmovka, Florenc, Karlín),Prahu 7 (Holešovice, Maniny), Prahu 5 (Smíchov),Prahu 1 a další lokace v blízkosti MHD.

 

Pokud máte o mé služby zájem kontaktujte mne přes kontaktní formulář nebo přes email: zdraviposlanim@seznam.cz s předmětem – Spolupráce.

Jsem diplomovaná Wellness specialistka (DiS.) v oboru Wellness-Balneo. Zakladatelka webu Zdraví posláním a autorka více než 200 článků. Masérka mimo oblast zdravotnictví. Instruktorka ZTV – Zdravotní Tělesné Výchovy (kompenzačně-rekondičního cvičení). Ambasadorka destigmatizace medical-wellness léčby duševních onemocnění a vlastník CAE (Certificate of Advanced English).

Kdo jsem jako Wellness specialistka?
Studovala jsem vyšší odbornou školu. Mezi mé předměty patřily: psychologie zdraví, well-being, anatomie, fyziologie, balneologie a fyzikální terapie, interkulturní komunikace, fitness, funkční vyšetření, výživa, lékařská problematika zdravotní tělesné výchovy, gymnastika, základy veřejného zdravotnictví, specifika saunování, sportovní masáž, baňkování, lávové kameny, tvorba wellness programů, základy první pomoci a další..
Studium jsem zakončila Absolventskou prací o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness metodami, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách v rubrice E-kniha. Absolutorium se skládalo z obhájení Absolventské práce a zkoušek z Wellness a Biomedicíny a Anglického jazyka.

Oblasti odborného zájmu:
Wellness, prevence, regenerace, kompenzace a rekondice, psychologie zdraví (motivace, zvládání patologického stresu, seberozvoj aj.), medical-wellness přístup při zvládání patologického stresu, deprese, BAP a bolestí zad.

Odborná publikace:
Absolventská práce s názvem Distres a možnosti zvládání se zaměřením na 13 medical-wellness strategií v rámci zvládání patologické stresové zátěže a deprese.

Služby v Praze:
Wellness masáže (masáže mimo zdravotnictví),  ZTV (s prvky metody Balantes propojující prvky fyzioterapie, pilates, balančního cvičení a aktivního středu těla s psychorelaxací a vědomým pohybem, osobně k tomu navíc přidávám prvky jógy s technikami automasáže), tvorba a inovace wellness programů pro wellness centra, konzultace a přednášky o zdravém životním stylu, wellness-medical přístupech v rámci zvládání těžké stresové zátěže a deprese a další.

Kde nyní pracuji?
Masíruji v Kings Court 5* na Nám. Republiky.

Sociální sítě:
Facebook: Zdraví posláním, Wellness jóga, Wellness masáže (pokud jste u mne byli na masáži, tak zde můžete zanechat Vaši recenzi)
Instagram: wellness_specialistka_sylvie
Youtube: Zdraví posláním

Pokud máte zájem o spolupráci využijte kontaktní formulář nebo zdraviposlanim@seznam.cz

O autorovi Výpis článků Podpořte autora

Napsat komentář