Přispějte v roce 2019 knihou do nemocnice!

Knihy pomáhají! Přispějte knihou do nemocnice!
Knihy krátí čas, pomáhají získat jiný náhled na situaci, pomáhají odpoutat pozornost od dané situace, i vzdělávají.. Obzvlášť v nemocnici!
Můžete přispět jednou knihou nebo celou hromadou – vše se v nemocnici využije!

Ráda bych jménem Zdraví posláním uspořádala sbírku knih, omalovánek, časopisů, křížovek i osmisměrek pro dospělé i děti – do vybraných oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Sbírku bych ráda rozdělila mezi tyto oddělení, ale bude samozřejmě záležet na možnostech jednotlivých oddělení:
Oddělení 4. – Centrum psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie
Oddělení 27. – Akutní péče 1.
Oddělení 28. – Dětské oddělení

Proč zrovna psychiatrická nemocnice? Oproti klasické somatické nemocnici trvá hospitalizační léčba daleko déle – i několik měsíců. Člověk je vytrhnutý z dění ve světě, v práci a často i v rodině. Na oddělení je ve stádiu uzdravování je množství léčebných aktivit. Po aktivitě stejně pacient přijde do společenské místnosti a kromě televize tam není téměř co dělat. Knihy v malé knihovničce jsou velmi staré a nikoho nelákají.. Pokud za ním rodina nechodí, tak se pacient často cítí naprosto izolován a osamělý. Léčba je důležitá a pomáhá, ale jsou tam momenty, které by se daly vylepšit – a to právě knihou!

 

Sbírka začíná 1.1.2019 a bude končit 1.12.2019!
Každá kniha pomůže, ale bylo by dobré dosáhnout alespoň nějaké minimální mety, co třeba 33 knih pro každé ze tří oddělení, tedy dát dohromady 99 knih?

Sbírku budu předávat zástupcům Psychiatrické nemocnice Bohnice jménem Zdraví posláním během prosince 2019! A určitě z toho uvidíte fotky, možná i video! 🙂

Čím přispět do sbírky:
– knihy – beletrie, sebevzdělání, naučné, pohádky..
– časopisy –  cestování, domácnost, historie, zdraví a kondice..
– zábava pro děti i dospělé – omalovánky, osmisměrky, křížovky, hádanky..


Prosím nevěnujte knihy staré, které byste sami nečetli. Takové už tam jsou. Pouze příspěvky v dobrém stavu!

Pokud se rozhodnete přispět kontaktujte mne prosím přes kontaktní formulář – zde na Zdraví posláním nebo na zdraviposlanim@seznam.cz!
Děkuji

Jsem diplomovaná Wellness specialistka (DiS.) v oboru Wellness-Balneo. Zakladatelka webu Zdraví posláním a autorka více než 200 článků. Masérka mimo oblast zdravotnictví. Instruktorka ZTV – Zdravotní Tělesné Výchovy (kompenzačně-rekondičního cvičení). Ambasadorka destigmatizace medical-wellness léčby duševních onemocnění a vlastník CAE (Certificate of Advanced English).

Kdo jsem jako Wellness specialistka?
Studovala jsem vyšší odbornou školu. Mezi mé předměty patřily: psychologie zdraví, well-being, anatomie, fyziologie, balneologie a fyzikální terapie, interkulturní komunikace, fitness, funkční vyšetření, výživa, lékařská problematika zdravotní tělesné výchovy, gymnastika, základy veřejného zdravotnictví, specifika saunování, sportovní masáž, baňkování, lávové kameny, tvorba wellness programů, základy první pomoci a další..
Studium jsem zakončila Absolventskou prací o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness metodami, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách v rubrice E-kniha. Absolutorium se skládalo z obhájení Absolventské práce a zkoušek z Wellness a Biomedicíny a Anglického jazyka.

Oblasti odborného zájmu:
Wellness, prevence, regenerace, kompenzace a rekondice, psychologie zdraví (motivace, zvládání patologického stresu, seberozvoj aj.), medical-wellness přístup při zvládání patologického stresu, deprese, BAP a bolestí zad.

Odborná publikace:
Absolventská práce s názvem Distres a možnosti zvládání se zaměřením na 13 medical-wellness strategií v rámci zvládání patologické stresové zátěže a deprese.

Služby v Praze:
Wellness masáže (masáže mimo zdravotnictví),  ZTV (s prvky metody Balantes propojující prvky fyzioterapie, pilates, balančního cvičení a aktivního středu těla s psychorelaxací a vědomým pohybem, osobně k tomu navíc přidávám prvky jógy s technikami automasáže), tvorba a inovace wellness programů pro wellness centra, konzultace a přednášky o zdravém životním stylu, wellness-medical přístupech v rámci zvládání těžké stresové zátěže a deprese a další.

Kde nyní pracuji?
Masíruji v Kings Court 5* na Nám. Republiky.

Sociální sítě:
Facebook: Zdraví posláním, Wellness jóga, Wellness masáže (pokud jste u mne byli na masáži, tak zde můžete zanechat Vaši recenzi)
Instagram: wellness_specialistka_sylvie
Youtube: Zdraví posláním

Pokud máte zájem o spolupráci využijte kontaktní formulář nebo zdraviposlanim@seznam.cz

O autorovi Výpis článků Podpořte autora

Napsat komentář