Filmové mýty o duševním zdraví – festival Na hlavu 2019

Filmové mýty o duševním zdraví: Filmy jsou často metaforou než důvěryhodným zobrazením onemocnění. Ale některé z následujících jsou důvěryhodným zobrazením duševní poruchy. Kdy vyhledat odborníka – psychiatra / psychoterapeuta: při omezení funkčnosti ve Vašem životě. Kontakty najdete na konci článku.

Následující informace jsem čerpala z filmového festivalu: Na hlavu – O duševním zdraví a mysli, který byl v roce 2019 v Městské knihovně v Praze. Konkrétně z přednášky: Co.media: filmové mýty o duševním zdraví. Moderátor Martin Myšička diskutoval s hostem Pavlem Mohrem, pedagogem 3. LF UK, lékařem, primářem, náměstkem pro klinický výzkum v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Pracuje na pracovišti Diagnostiky a léčby duševních poruch a ve vedení NUDZ.
Velice zajímavá byla také putovní výstava kampaně Nevypusť duši popisující jednotlivá duševní onemocnění a příběh člověka žijícího s tímto onemocněním.
Jen bych chtěla upozornit, že i když některé z níže uvedených filmů byly odborníky na duševní zdraví vyhodnoceny jako důvěry hodnotná adaptace duševního onemocnění nutně to neznamená, že se daná porucha projevuje pouze tak, jak to můžete vidět v daném ztvárnění, ať už jde o konkrétní projevy, intenzitu, délku epizody a další symptomy.

 

 

Filmové mýty o duševním zdraví – festival Na hlavu 2019:

Osvícení – Jack Nicholson
Mýtus: agresivita se rovná duševní onemocněni
Potvrzeno: NE
Poznámka: agresivita může být součástí duševního onemocnění, ale není to přímá rovnice

 

Dívka na koštěti – Helena Růžičková
Mýtus: všichni s duševním onemocněním věří tomu, že jsou někým jiným, často význačnou osobností př. Napoleonem, agentem atd..
Potvrzeno: NE
Poznámka: vyskytuje se u psychózy př.:  u schizofrenie, těžké mánie – projevují se bludy, halucinacemi – myšlenky, hlasy, přesvědčení o jiné realitě / o sledování a ohrožení života, člověk není schopen rozlišit realitu a nemoc

 

Rainman – Dustin Hoffman
Mýtus: autisti vynikají určitou schopností, například v matematice – schopnost počítat v pokeru atd..
Potvrzeno: NE, pokud ano, tak je to vzácné

 

Lepší už to nebude – Jack Nicholson
Mýtus: obsedantně kompulzivní rituály zobrazené v tomto filmu jsou přehnané př.: mýdlo na jedno umytí rukou, nemožnost doteku s jiným člověkem..
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna
Poznámka: obsedantně kompulzivní poruchy – rituály opakování snižují úzkost (extrémní uklízení / čistotnost), př.: jsou extrémy kdy si nemocný myje ruce ze strachu z bakterií, že je má rozedřené do krve nebo si všechno svlékne už u dveří a dá to prát jako první když přijde domů, jinak nemůže vejít domů

 

Přeber si to – Robert de Niro
Mýtus: panická porucha – záchvatovitá úzkost – pocit na umření a pocit infarktu, není konkrétní spouštěč. V reálu anticipace úzkosti -> bojí se chodit nakupovat až nechodí..
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna
Pomoc: řízené hluboké dýchání, sama jsem několik úzkostí zažila a pomáhala mi srdeční koherence.

 

rodina Sopránů
Mýtus: panická porucha – záchvatovitá úzkost – pocit na umření a pocit infarktu, není konkrétní spouštěč. V reálu anticipace úzkosti -> bojí se chodit nakupovat až nechodí..
Potrvzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna
Pomoc: řízené hluboké dýchání, sama jsem několik úzkostí zažila a pomáhala mi srdeční koherence.

 

Hanna a její sestry – Woody Allen
Onemocnění: hipochondrie
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna

 

Svět na houpačce – Mark Ruffalo
Onemocnění: bipolární afektivní porucha –  střídání extrémních epizod a fungování v životě
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna
Poznámka: někdy si člověk v depresi nebo mánii může uvědomit probíhající nemoc

 

Mr. Jones – Richard Gere
Onemocnění: paranoidní schizofrenie
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna

 

Nebezpečná metoda – Keira Knightley
Onemocnění: hysterie – disociativni porucha – projevuje se úzkostí a strachem
Potvrzeno: ANO – film pravdivě zobrazuje poruchu a hlavním hercem byla důvěryhodně ztvárněna

 

Dalším zmíněným příběhem, který se dá pokládat za důvěry hodnotný je:
Čistá duše- Russell Crow

 


 

Další zajímavé / časté mýty:

Mýtus: Láska překoná vše i obsedantně kompulzivní poruchu / depresi a další nemoci u partnera – láska k partnerovi sníží / vyléčí poruchu
Potvrzeno: NE!

 

Mýtus: Schizofrenici jsou často nebezpeční okolí – vrazi / masoví vrazi
Potvrzeno: NE!
Poznámka: daleko častěji duševní nemoc zvyšuje riziko projevů agrese vůči sobě než vůči okolí.
Motivace u duševních onemocněních většinou není sadismus. Častější je to například u poruch osobností.

 

Porucha osobnosti & vznik & kriminalita
Kriminalita u poruch osobnosti je založena na kombinaci faktorů. Jde o vlivy genetické (jiná stavba mozku), vlivy z dětství (drsná výchova, fyzické nebo/a emoční týrání, sexuální zneužívání aj.) a další stresující životní okolnosti (úmrtí blízkého, úrazy hlavy, přepadení, finanční těžkosti aj.), které jedinec neumí / nedokáže zdravě zvládnout.
Více o poruchách osobnosti najdete na stránkách Psychiatrické nemocnice Bohnice: zde,
Více o poruchách osobnosti v souvislosti s kriminalitou najdete na stránkách: www.seriovivrazi.cz

 


 

Kdy vyhledat odborníka – psychiatra / psychoterapeuta: při omezení funkčnosti ve Vašem životě nebo v životě Vašeho blízkého..
Kam jít pokud máte podobné problémy nebo někoho znáte kdo je má:
Např.: náhlé podivné chování, které nezapadá do charakteru osobnosti a ohrožuje tohoto člověka a jeho společenské postavení nebo Vás (halucinace/bludy – neexistující hlasové a obrazové vjemy – mumlání, nelogická a obsahově nesourodá řeč, napadání dalších lidí s nelogickými výkřiky, přesvědčení o novém řádu věcí – blížící se katastrofa, sebepoškozování.. Nebo zažíváte něco výše popsaného, něco co není pro Vás normální a somatické testy nic nenacházejí. Buď zavolejte 155 nebo si nechte poradit na speciálně na tyto problémy zaměřených místech – nebojte se!: Krize a jak ji řešit

 

 

 

Převzato z webu www.nevypustdusi.cz

 

 


 

Co by Vás mohlo zajímat:

Kde vyhledat odborníka – psychiatra / psychoterapeuta: Krize a jak ji řešit
Filmový festival Na hlavu
Více o vybraných duševních onemocněních najdete na stránkách Psychiatrické nemocnice Bohnice
Více o duševním zdraví se dozvíte i díky kampani: Nevypusť duši
Vše o Národním ústavu duševního zdraví se dozvíte zde: NUDZ
Má vlastní zkušenost s Bipolární poruchou: Psychiatrická nemocnice Bohnice a prevence relapsu
Duševní zdraví, PTSD, deprese a nový film Joker
Mini série o spánku: Jak nás ovlivňuje jeho nedostatek?

 

Upozornění:
Stránky Zdraví posláním, dříve Gastroradar a související online prezentace mají informačně-vzdělávací charakter a nenahrazují osobní spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty, kvalifikovanými trenéry a instruktory, wellness specialisty a dalšími odborníky. Slouží primárně k předávání inspirace, motivace a osobních zkušeností autorů, než k předkládání univerzálních návodů vhodných k následování čtenáři. Stavíme se za individuální přístup, který ze samotné podstaty jednosměrná online prezentace nemůže poskytnout.

Jsem diplomovaná Wellness specialistka (DiS.) v oboru Wellness-Balneo. Zakladatelka webu Zdraví posláním a autorka více než 200 článků. Masérka mimo oblast zdravotnictví. Instruktorka ZTV – Zdravotní Tělesné Výchovy (kompenzačně-rekondičního cvičení). Ambasadorka destigmatizace medical-wellness léčby duševních onemocnění a vlastník CAE (Certificate of Advanced English).

Kdo jsem jako Wellness specialistka?
Studovala jsem vyšší odbornou školu. Mezi mé předměty patřily: psychologie zdraví, well-being, anatomie, fyziologie, balneologie a fyzikální terapie, interkulturní komunikace, fitness, funkční vyšetření, výživa, lékařská problematika zdravotní tělesné výchovy, gymnastika, základy veřejného zdravotnictví, specifika saunování, sportovní masáž, baňkování, lávové kameny, tvorba wellness programů, základy první pomoci a další..
Studium jsem zakončila Absolventskou prací o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness metodami, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách v rubrice E-kniha. Absolutorium se skládalo z obhájení Absolventské práce a zkoušek z Wellness a Biomedicíny a Anglického jazyka.

Oblasti odborného zájmu:
Wellness, prevence, regenerace, kompenzace a rekondice, psychologie zdraví (motivace, zvládání patologického stresu, seberozvoj aj.), medical-wellness přístup při zvládání patologického stresu, deprese, BAP a bolestí zad.

Odborná publikace:
Absolventská práce s názvem Distres a možnosti zvládání se zaměřením na 13 medical-wellness strategií v rámci zvládání patologické stresové zátěže a deprese.

Služby v Praze:
Wellness masáže (masáže mimo zdravotnictví),  ZTV (s prvky metody Balantes propojující prvky fyzioterapie, pilates, balančního cvičení a aktivního středu těla s psychorelaxací a vědomým pohybem, osobně k tomu navíc přidávám prvky jógy s technikami automasáže), tvorba a inovace wellness programů pro wellness centra, konzultace a přednášky o zdravém životním stylu, wellness-medical přístupech v rámci zvládání těžké stresové zátěže a deprese a další.

Sociální sítě:
Facebook: Zdraví posláním, Wellness jóga, Wellness masáže (pokud jste u mne byli na masáži, tak zde můžete zanechat Vaši recenzi)
Instagram: wellness_specialistka_sylvie
Youtube: Zdraví posláním

Pokud máte zájem o spolupráci využijte kontaktní formulář nebo zdraviposlanim@seznam.cz

O autorovi Výpis článků Podpořte autora

Napsat komentář