Zajímavosti z Konference Pohyb na předpis – Česko se hýbe 2019

Konference Pohyb na předpis se konala v Pohybovém centru Pavla Koláře, celou akci v rámci Evropského týdne sportu pořádala iniciativa Česko se hýbe ve spolupráci s Českým olympijským výborem.

Právě z toho bych s Vámi chtěla sdílet zajímavé informace. Konference vybízela k zamyšlení nad současným zdravotním stavem dětí a dospělých a možnostmi každého z nás s tím něco udělat. V dnešním článku s Vámi budu sdílet své poznámky.

 

 

Zajímavosti z Konference Pohyb na předpis – Česko se hýbe 2019:

 

Přednáška: Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost – Prof.Ing.Václav Bunc,Csc.

– Morfologické předpoklady k pohybu jsou až do 60 let téměř neměnné – takže začít sportovat můžete bez opravdu kdykoli. Samozřejmě, můžou se mezi námi vyskytovat určité rozdíly, ale pohybová aktivita / sport se vždy dá přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu. Tedy zdravotní stav není překážkou k pohybu. Nad 60let věku je potřeba upravit pohybovou jednotku.

 

– Věková rozmezí dětí 1-3 roky a 6-7let jsou nejdůležitější etapy vývoje k vytvoření zdravých pohybových návyků a kladnému vztahu k pohybu. Jde to i v následujících letech, jen to bude těžší. Organizované pohybové aktivity jakou je například fotbal, gymnastika aj. mají až druhořadý význam, jde hlavně o běžnou pohybovou aktivitu – chůze do obchodu, venčení psa, chůze do školy a ze školy, chůze na kroužek, procházka, hraní si vevnitř / venku atd. Naše vyspělá společnost mnoho z těchto běžných aktivit nahradila nebo se snaží nahradit přístroji, které nás nebo naše děti mají zabavit – vsedě a bez pohybu. Přitom právě tyto běžné pohybové aktivity jsou tím „svatým grálem“ stojícím mezi naší normální tělesnou skladbou (s normálním množstvím tuku v těle) a nadváhou až obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou aj.

 

– Ve „výchově ke zdraví“ se významně uplatňují vzory, které děti vidí doma. Pokud uvidí pohybově aktivní rodiče a další blízké osoby budou více motivovaní k začlenění a udržení pohybových aktivit do svých budoucích životů, než děti, které tyto vzory neměli.

 

– V dětském sportu je velice důležité vnímat hranici frustrace dětí – nepřetěžovat je velkým fyzickým zatížením a naučit je možnostem regenerace, které budou působit preventivně proti ztrátě zájmu o pohyb / sport.

 

– V dětské věku je nejdůležitější všeobecná pohybová průprava, kdy si dítě vyzkouší rozsáhlou paletu pohybových aktivit a sportů, díky tomu předejde frustraci, nudě, jednostrannému přetěžování a lépe se připraví na pozdější sportovní specializaci.

 

– 33% celosvětových úmrtí je prokazatelně ovlivněno nedostatkem pohybu – nejčastějším důvodem nárustu obezity je nedostatečný výdej energie (pravidelná pohybová aktivita a organizovaná sportovní činnost), až jako druhé se řadí nekvalitní strava (nedostatek ovoce a zeleniny, fast-food aj.)

 

 

Zdravý způsob hubnutí sestává z více kroků:
1. každodenní pohybová aktivita a sport
2. zdravá strava
3. relaxace a regenerace – prevence stresové zátěže
4. lékařská péče a fyzioterapie

 

 

Pohybová aktivita a sport pozitivní ovlivňuje:
nadváhu a obezitu
zdatnost
pracovní výkonnost
obratnost – prevence pádů
demenci
kardiovaskulární onemocnění
krevní tlak
cukrovku 2. typu
osteoporózu
imunitní systém
pohybovou gramotnost
regeneraci po zatížení, úrazech a operacích
agresivitu
sociálně-patologické jednání

 

 

Co si zapamatovat:

– Wellness, pohybová aktivita a sport, zdravá strava je levnější a příjemnější než podstoupení zdravotních zákroků a následná rehabilitace.

 

– Rozbor tělesného složení tzv. BMI si každý může zjistit na bioimpedační váze (Tanita,InBody) a sami nebo za pomoci nutričního specialisty, lékařů aj může zjistit poměr svalů, tuků a dalších tělesných atributů. Klasická váha nerozlišuje svaly od kostí, tuků, vody v těle a dalších složek těla.

Jsem diplomovaná Wellness specialistka (DiS.) v oboru Wellness-Balneo. Zakladatelka webu Zdraví posláním a autorka více než 200 článků. Masérka mimo oblast zdravotnictví. Instruktorka ZTV – Zdravotní Tělesné Výchovy (kompenzačně-rekondičního cvičení). Ambasadorka destigmatizace medical-wellness léčby duševních onemocnění a vlastník CAE (Certificate of Advanced English).

Kdo jsem jako Wellness specialistka?
Studovala jsem vyšší odbornou školu. Mezi mé předměty patřily: psychologie zdraví, well-being, anatomie, fyziologie, balneologie a fyzikální terapie, interkulturní komunikace, fitness, funkční vyšetření, výživa, lékařská problematika zdravotní tělesné výchovy, gymnastika, základy veřejného zdravotnictví, specifika saunování, sportovní masáž, baňkování, lávové kameny, tvorba wellness programů, základy první pomoci a další..
Studium jsem zakončila Absolventskou prací o zvládání patologického stresu a deprese medical-wellness metodami, kterou si můžete přečíst na těchto stránkách v rubrice E-kniha. Absolutorium se skládalo z obhájení Absolventské práce a zkoušek z Wellness a Biomedicíny a Anglického jazyka.

Oblasti odborného zájmu:
Wellness, prevence, regenerace, kompenzace a rekondice, psychologie zdraví (motivace, zvládání patologického stresu, seberozvoj aj.), medical-wellness přístup při zvládání patologického stresu, deprese, BAP a bolestí zad.

Odborná publikace:
Absolventská práce s názvem Distres a možnosti zvládání se zaměřením na 13 medical-wellness strategií v rámci zvládání patologické stresové zátěže a deprese.

Služby v Praze:
Wellness masáže (masáže mimo zdravotnictví),  ZTV (s prvky metody Balantes propojující prvky fyzioterapie, pilates, balančního cvičení a aktivního středu těla s psychorelaxací a vědomým pohybem, osobně k tomu navíc přidávám prvky jógy s technikami automasáže), tvorba a inovace wellness programů pro wellness centra, konzultace a přednášky o zdravém životním stylu, wellness-medical přístupech v rámci zvládání těžké stresové zátěže a deprese a další.

Kde nyní pracuji?
Masíruji v Kings Court 5* na Nám. Republiky.

Sociální sítě:
Facebook: Zdraví posláním, Wellness jóga, Wellness masáže (pokud jste u mne byli na masáži, tak zde můžete zanechat Vaši recenzi)
Instagram: wellness_specialistka_sylvie
Youtube: Zdraví posláním

Pokud máte zájem o spolupráci využijte kontaktní formulář nebo zdraviposlanim@seznam.cz

O autorovi Výpis článků Podpořte autora

Napsat komentář