Zdraví (je naším) posláním!

Zdraví (je naším) posláním:
Wellness, zdravý životní styl a prevence, od lidí z oboru!
Zdraví posláním je novější a rozvinutější verzí webu www.gastroradar.cz, který pro Vás běžel od roku 2013 do 2018. Více o změně celého konceptu a designu najdete zde: 5 let existence..

Nadšenci a hlavně lidé pracující v oboru se sešli, aby pro Vás ve svém volném čase psali ty nejlepší články v oblastech wellness, zdravý životní styl a prevence!
Informace, názory, úvahy, inspirace, motivace i recenze! To vše z načerpaných znalostí, zkušeností a praxe s klienty z různých oborů. Kdo stojí za Zdraví posláním a jaké služby Vám v Praze osobně můžeme nabídnout najdete v kategorii Autoři!
Snad Vám jako celoživotní studenti a zároveň poskytovatelé wellness a dalších nezdravotnických služeb pomůžeme těmito stránkami na Vaší cestě za stavem celkové pohody! Píšeme pro ty z Vás, kteří se chtějí aktivně spolupodílet na pozitivní úpravě a udržení vlastního zdraví.

Chceme pro Vás vytvořit cestu, na které se můžete seznámit s různými myšlenkami, technikami a našimi zkušenostmi ze světa wellness, zdravého životního stylu a prevence. Jako profesionálové v tomto oboru vycházíme z definice zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO). Která definuje zdraví: „Stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody. Ne tedy pouze o nedostatek nemoci.“ A z definice wellness: „Wellness vyjadřuje optimální zdravotní styl jedinců a skupin, přičemž existují dvě klíčové determinanty cílů-jednak realizace plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické a mravní, a jednak plnění své role v rodině, komunitě, na pracovišti a ve společnosti ve smyslu humánním.“

Jaké další stránky pro Vás tvoříme?
Facebook: upozornění na nové články + novinky a zajímavosti ze světa wellness, zdravého životního stylu a prevence
Youtube: shromažďujeme zajímavá videa do seznamů videí: wellness inspirace, fitness inspirace, prevence sedavého způsobu života, duševní onemocnění 101

Líbí se Vám naše práce? Přispět můžete: zde.
Upozornění:
Stránky Zdraví posláním, dříve Gastroradar a související online prezentace mají informačně-vzdělávací charakter a nenahrazuje osobní spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty, fitness trenéry, wellness poradci a dalšími odborníky.